Wat is circulariteit?

Circulariteit gaat verder dan het recyclen van producten

Circulariteit draait om het principe dat producten na gebruik worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Door als bedrijf deel te nemen aan de circulaire economie richt je op het waardebehoud van grondstoffen, onderdelen en producten. Het doel? Streven naar een wereld zonder afval.

Op dit moment gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde ons kan leveren. Dit houdt in dat we slimmer moeten omgaan met onze grondstoffen. De circulaire economie heeft als uitgangspunt dat afval niet bestaat. Ieder product vormt na gebruik grondstof voor nieuwe producten. 

In de huidige lineaire economie ligt echter de focus op de het produceren, gebruiken en weggooien van producten. Het resultaat? Enorme bergen afval. Juist dit is zonde want deze afvalstromen bevatten materialen die als grondstoffen kunnen dienen voor nieuwe producten. De oplossing ligt in circulariteit of in andere woorden, het sluiten van kringlopen.

Definitie van de circulaire economie:

'Een circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt. Hierbij minimaliseert het waardevernietiging in het totale systeem en streeft het waardecreatie in iedere schakel van het systeem na.'

Streven naar een afvalvrij bedrijf

WEPA_CASESTUDY_025_LR-1

Een van de speerpunten van de circulaire economie is het reduceren van afval. Bedrijven kunnen hierin het verschil maken. Kantoren produceren immers veel afval. Denk aan dagelijks afval zoals kartonnen koffiebekers, verpakkingen, etensresten, schoonmaakmiddelen en (oud) papier.

Daarnaast hebben bedrijven te maken met afvalstromen die wellicht niet dagelijks voorkomen, maar wel een impact hebben. Denk hierbij aan onderhoud, vervanging van een kantoorinrichting of eventuele bouwwerkzaamheden.

Hoe kun je als facilitair manager met jouw bedrijf deelnemen aan de circulaire economie en afval reduceren? Dit begint allereerst door doelstellingen op te stellen rondom duurzaamheid en circulariteit. Daarna kies je bij de inkoop van een product of dienst de oplossing die het mogelijk maakt om de doelstellingen te realiseren. Na inkoop zul je afspraken moeten maken over het gebruik en het traject na het einde van het gebruik om verspilling en waardevermindering te voorkomen.

Een tip om te starten met circulariteit en het verminderen van afval is om je processen en verbruik inzichtelijk te maken. Wat is je huidige verbruik? Waar kun je op besparen? Vanuit deze inzichten kun je doelstellingen omtrent circulariteit opstellen.

Whitepaper: Van circulaire ambitie naar facilitair beleid.

Bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan de circulaire economie door hun afvalstromen te reduceren. Maar hoe pak je dit aan? Waar begin je? Deze whitepaper geeft meer inzicht in circulariteit, wat een circulaire ambitie inhoudt en hoe het facilitair beleid een bijdrage levert aan de circulaire ambities van een organisatie.

Bronbestand-Mockup boekje-Circulaire ambitie-1

Whitepaper

Van circulaire ambitie naar facilitair beleid

Download whitepaper